→Basauri

Basauriko 68 tabernek hartuko dute parte Pintxo Helmuga programan

basauri pintxo helmuga arume 2015

Iazko datuekin alderatuta, bikoiztu egin da izena eman duten tabernen kopurua. Helmuga Basauri maiatzaren 29an hasiko da eta ekainaren 14ra arte luzatuko da. Era berean, Musika Helmuga jardunaldia ospatuko da ekainaren 13an.

Basauriko merkataritza eta ostala­ritza suspertzeko ekimena da Hel­muga Basauri eta aurten maiatzaren 29tik ekainaren 14ra ospatuko da. Gainera, berrikuntza moduan, aur­ten gastronomia ez ezik, artea bul­tzatzeko ekimena ere martxan jarri du Basauriko Udalak: KaleARTEan.

‘Basauri Pintxo Helmuga’ pro­gramaren bigarren edizioa izango da eta, iaz bezala, helburua herria­ren nortasuna indartzea izango da, bai kontsumoari dagokionez, bai ai­sialdirako leku aproposa dela adie­razteko ere. Bertako ostalaritza eta gastronomiaren kalitate ona susta­tzeko asmoz, 68 tabernek euren ‘Izar Pintxoa’ eskainiko dute -iazko datuekin alderatuz, bikoiztu egin da taberna kopurua-. “Basau­ri herri bizia da, baina hamar egun hauetan jarduera hori biderkatzea espero dugu, basauriarren zein bi­sitarien artean. Helburu nagusia ostalarien eskaintza ezagutaraztea da, baita Basauriko kultur, kirol eta aisialdi agenda sustatzea ere”, dio Andoni Busquet gaur egungo jeltza­leen alkategaiak.

Aurten ere pintxo-gida banatu­ko dute ekimenean parte hartuko duten tabernetan, kultur etxeetan zein leku publikoetan, baita ingu­ruko udalerrietan eta Bilbon ere. Bertan, “Izar-pintxo” guztien argaz­kiak agertuko dira, hura eskainiko duen tabernaren helbidearekin eta pintxoaren deskribapen txikiarekin. Era berean, kultur, kirol eta aisialdi agenda ere jasoko du gidak.

ZOZKETAK ETA GINKANA

Pintxo Helmuga dinamikak Basau­riko ostalaritza zerbitzuen kon­tsumoa bultzatzeaz gain, bertako saltokietan egiten den kontsumoa ere sustatu nahi du. Horretarako, bonoen zozketa egingo dute pintxo-gidan agertuko diren tabernetan kontsumitu duten pertsonen artean. Balio ezberdinetako bonoak egongo dira jokoan, Basauriko merkataritza lokaletan trukatzeko.

Ekintza paralelo moduan gin­kana antolatu du Udalak. Ekainaren 5etik 7ra ospatuko da, ‘Helmuga Basauri Pasaportea’ izenpean. Hel­burua kontsumitzaileen ezagutza hobetzea izango da, ostalarien eta merkatarien eskaintzaren arabe­rakoa. Kontsumitzaile bakoitzaren ‘Basauri Pasaportea’ eskuorrian ta­bernariek zigilua jarri beharko dute eta behin hori beteta, tabernetan egongo den ontzian sartu behar dute. Ondoren zozketa burutuko da; oraindik erabakitzeke dago bonoak banatuko dituzten edo jardueraren bat egingo duten, hala nola, bazka­ri edota afari bat edo gau baterako bonoa Basauriko ostatu batean.

 

__________

KALEARTEAN, ARTEA LOKAL HUTSETAN

KaleARTEan” ekimena berri­kuntza da 2015eko Helmuga Basauri programaren barnean. Ekainaren 5etik 7ra bitartean ospatuko da eta xedea Basau­riko paisaiaren eta gune ko­mertzialaren estetika hobetzea da, hutsik dauden hamar lokal berrerabiliz eta artearekin lo­tutako jardueretara bideratuz. Horiek horrela, artearen pre­sentziarekin herritarren arreta deitzea bilatuko du ekimen ho­nek, bidez batez, artearekin goza­tzeko aukera emanez.

Ekimenaren arduradunek dio­tenez, “orain arte hutsik egon diren guneetan jarduera sortzeak, gizar­tea eta ekonomia berpiztea dakar. Espazio huts horiek jendea erakar­tzen dute, joan-etorrian dabilen jendea bereganatzen dute. Negozio horien inguruko eremua pizteak bi­sitari gehiago dakartza, eta horrek areagotu egiten du jarduera ekono­mikoa”. Basauriko Udaleko Merkata­ritza atalak sustatutako proiek­tua da KaleARTEan, Basauriko Merkatariak elkartearen lagun­tzarekin, eta diseinuan inmobi­liarien kolaborazioa izan du.

Ekainaren 13an, larunbatez, ‘Basauri Musika Helmuga’ jar­dunaldia ospatuko da. Ekimen osagarri honen asmoa gune ko­mertzialak alaitzea izango da eta guztira 8 musika taldek har­tuko dute parte, egun osoz.

 

Gora

Geuria Laguntzaileak Geuria Laguntzaileak